Hercertificering ISO 9001:2015 succesvol verlopen

Onlangs heeft de Kiwa middels een herevaluatie getoetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van MOS Milieu nog voldoet aan de eisen, die volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 systematiek gelden voor het toepassingsgebied ‘uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, monsterneming voor partijkeuringen, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg, het geven van milieuadviezen en (geo)monitoring’. Als verwacht waren de bevindingen van de Kiwa positief. Aan Mos Milieu is een nieuw ISO certificaat verstrekt met een geldigheidsduur tot 2023.

Het certificaat is te downloaden via deze link: KSC-K80840-06 c Mos Milieu 2020-07-08

Hercertificering ISO 9001:2015 succesvol verlopen

Onlangs heeft de Kiwa middels een herevaluatie getoetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van MOS Milieu nog voldoet aan de eisen, die volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 systematiek gelden voor het toepassingsgebied ‘uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, monsterneming voor partijkeuringen, milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg, het geven van milieuadviezen en (geo)monitoring’. Als verwacht waren de bevindingen van de Kiwa positief. Aan Mos Milieu is een nieuw ISO certificaat verstrekt met een geldigheidsduur tot 2023.

Het certificaat is te downloaden via deze link: KSC-K80840-06 c Mos Milieu 2020-07-08