Specialist in gedetailleerd en gecertificeerd bodemonderzoek

Verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoek

In het licht van diverse situaties en wettelijke vereisten, zoals onroerend goed transacties, calamiteiten en bouwstoffenbesluit, voert Mos Milieu uitgebreide onderzoeken uit. Dit omvat verkennende, oriënterende en nader onderzoeken volgens verschillende normen zoals NEN 5725, NEN 5740 en Bouwstoffenbesluit.

Erkende kwaliteit sinds 2004

Mos Milieu is trots op haar certificering sinds augustus 2004 voor de BRL 2000 “Veldwerk voor Milieuhygiënisch Bodemonderzoek”, wat onze toewijding aan kwaliteit en expertise onderstreept.

Bemonstering van bodem

 • Grond, grondwater, slib, afvalwater en baggerspecie;
 • Handmatig boormaterieel voor boringen tot 5 à 6 m-mv; Mechanisch boormaterieel voor boringen tot circa 100 m-mv;
 • Plaatsen van mini- en midifilters;
 • Uitkartering van verontreiniging m.b.v. geleidbaarheidssonderingenOnderzoek en advies;
 • Historisch onderzoek conform de NEN 5725;
 • Bodemonderzoek ondergrondse Tanks;
 • Waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 advies;
 • Second opinion van verkennende-, nader-, saneringsonderzoeken en saneringsplannen;
 • Zowel gestandaardiseerd onderzoek als maatwerk;
 • Nader onderzoek en saneringsonderzoek;
 • Opstellen saneringsplannen en –bestekken (incl. kostenraming);
 • Milieukundige begeleiding, calamiteitenbegeleiding en directievoering saneringen;
 • Keuring van partijen grond conform het Bouwstoffenbesluit;
 • Bemiddeling en advies bij afvoer van grond, afvalwater e.d.;
 • Toepassing (secondaire) grondstoffen en bouwstoffen;
 • Vergunningaanvragen (Wvo, Wm, grondwater-onttrekking);
 • Toepassing nieuwe milieutechnologie (zoals in-situ saneringen);
 • Grondboringen (tot > 100 m diepte);
 • Het nemen van geroerde en ongeroerde monsters;
 • Het plaatsen van peilbuizen;
 • Bemonstering van grond en grondwater voor milieukundige analyses conform BRL 2000;
 • Het uitvoeren van verkennend-, nader- en saneringsonderzoek het bemonsteren en adviseren;
 • Partijkeuringen grond conform BRL SIKB 1000 (protocol 1001);
 • Het plaatsen van minifilters en midifilters.

Meer diensten

Overweegt u een bodemonderzoek?

Vertrouw op Mos Milieu voor nauwkeurige resultaten en deskundig advies.

Offerte aanvragen  

Bodemonderzoek